De Kracht van Aandacht

In mijn werk als arbeidsdeskundige kwam ik veel mensen tegen met klachten van burn-out. Als ik ze sprak waren ze ongeveer 1 jaar ziek en vaak nog niet in staat om al terug te keren naar hun eigen werk. Een heftig gebeuren dus, zo’n burn-out. Tegenwoordig krijgen veel mensen ermee te maken.

1 op de 7 medewerkers ervaart klachten van burn-out. Dat zijn in Nederland 1.300.000 mensen. De verwachting is dat in 2030 de cijfers zijn gestegen naar 1 op de 4 medewerkers. Dat brengt niet alleen veel persoonlijk leed maar zorgt ook voor hoge kosten. Een medewerker die uitvalt door burn-out kost de organisatie gemiddeld

€ 70.000,-. Landelijk lopen de kosten door burn-out gerelateerde klachten nu al op tot € 2.8 miljard, -

Ik heb veel medewerkers gesproken die in een burn-out zaten. De oorzaak hiervan was altijd een combinatie van factoren maar één factor sprong eruit. Het gebrek aan aandacht. Aandacht vanuit de leidinggevende en de organisatie voor de medewerker als persoon en het werk wat deze medewerker dagelijks doet. Dirk de Wachter, psychiater en hoogleraar aan de universiteit van Leuven zegt hierover het volgende: “Ik denk dat burn-out veelal te maken heeft met te weinig aandacht, en niet met te veel werkuren. Voor een mens is het nodig gezien te worden, van betekenis te kunnen zijn, een band te kunnen voelen met anderen.”
Ik denk ook dat op de werkvloer het menselijk aspect te vaak uit het oog wordt verloren. Met de Kracht van Aandacht bied ik handvaten om ervoor te zorgen dat er geen medewerkers meer uit hoeven te vallen omdat ze klachten van burn-out ervaren.

 

De Kracht van Aandacht richt zich op de volgende 5 gebieden:

  • Aandacht voor JOU

  • Aandacht voor GEZONDHEID

  • Aandacht voor WERK

  • Aandacht voor ELKAAR

  • Aandacht voor TALENTEN

Portret van glimlachende vrouw

Aandacht voor
JOU

In de module Aandacht voor JOU kijken we naar de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Waar de ene persoon prima gedijt in een chaotische levendige omgeving, wordt een ander daar helemaal gek van. Iedereen is anders. Gelukkig maar. Dat betekent ook dat iedereen iets anders nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

 

Uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij is. Maar soms is het wel handig om anders met dingen om te leren gaan of om nieuwe kennis en/of vaardigheden te leren. We kijken naar wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren en welke eerste stappen een medewerker wil zetten.

 
Gourmet Spread

Aandacht voor
GEZONDHEID

In de module GEZONDHEID komt zowel de fysieke als de mentale gezondheid aan bod. Wat kan iemand doen om fit te blijven? Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker maar als organisatie kun je wel informatie bieden en een aantal zaken faciliteren.

Onder de fysieke gezondheid vallen beweging, voeding, fysieke klachten, gebruik van drank en/of drugs. Hier wordt bekeken welke stap de medewerker zelf wil zetten om fitter te worden.

Bij het onderdeel mentale gezondheid wordt gekeken naar de gebieden ontspanning, werk- privé balans, is er sprake van psychische klachten, verleent een medewerker mantelzorg? Wat kun je als leidinggevende doen om de medewerker hierbij te ondersteunen?

 
Oudere man met verpleegkundige

Aandacht voor 
WERK

Om een burn-out te voorkomen wordt vaak gekeken naar het individu. Wat kan die veranderen om te zorgen dat hij geen burn-out krijgt. Maar met alleen persoonlijke interventies kan verzuim niet voorkomen worden. Als de werkdruk te hoog is, kan je een medewerker op een cursus timemanagement sturen maar als de berg werk te hoog is gaat dat niet helpen.

 

In de module Aandacht voor WERK wordt gekeken naar het werk zelf. Hoe ziet een werkdag eruit? Wat gaat er goed en wat zou beter kunnen? De knelpunten worden in beeld gebracht en er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen.

 
team Talk

Aandacht voor 

ELKAAR

In de module Aandacht voor ELKAAR kijken we naar hoe er met elkaar wordt omgegaan binnen de organisatie. De belangrijkste factor hierin is de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Voelt de medewerker zich gezien en gehoord?
 

Maar ook de relatie tussen collega’s onderling is belangrijk. Hoe veilig voelt iemand zich in een team, is er ruimte om aan te geven dat het even niet zo lekker met je gaat, helpt men elkaar, heb je aandacht voor je collega of zie je hem als concurrent?

 

Verder kijken we naar de relatie tussen het management, de directie en de medewerkers. Voelt een medewerker zich gewaardeerd door de organisatie? Hoe verloopt de communicatie binnen de organisatie? Voelen medewerkers zich persoonlijk aangesproken of ervaren ze afstand?

 
Book of Chords

Aandacht voor 

TALENTEN

In de module Aandacht voor TALENTEN wordt onderzocht over welke talenten medewerkers beschikken en hoe die verder ontwikkeld en ingezet kunnen worden. Als medewerkers kunnen werken vanuit hun talenten dan kunnen ze doen waar ze goed in zijn. Medewerkers die doen waar ze goed in zijn, krijgen hier energie van. Je krijgt zo bevlogen medewerkers en laat dat nu net het tegenovergestelde zijn van medewerkers met burn-out klachten.

 

Wil je graag meer weten?

Neem dan contact met me op. Ik kom graag langs om te bespreken wat ik voor jullie organisatie kan betekenen.