Arbeidsdeskundig Onderzoek

Onafhankelijk advies

Voorkomen is beter dan genezen. 
Maar wat als een medewerker toch ziek wordt?

 

Als een werknemer ziek is roept dat zowel bij de werkgever als bij de werknemer veel vragen op. Er zijn verplichtingen die vanuit de Wet verbetering Poortwachter (WvP) nagekomen moeten worden. Ook gevoelens en emoties spelen een rol. Wat mag je verwachten van een zieke werknemer? Als je ziek bent, kun je niet werken wordt vaak gedacht maar is dat wel zo? Wat is het moment waarop je van een werknemer mag verwachten dat hij weer naar zijn werk komt? Als zieke werknemer kun je je afvragen of de werkgever niet te veel van je vraagt.
 

Als arbeidsdeskundige kijk ik met een onafhankelijke blik naar de beperkingen die er zijn en wat een zieke werknemer wel en niet kan doen. Dit doe ik op basis van de beoordeling van de bedrijfsarts, de gesprekken die ik voer met werkgever en werknemer en een onderzoek van de werkplek.

 

Op basis daarvan geef ik een advies. In dit advies neem ik zowel de belangen van de werkgever als de werknemer mee en geef ik aan wat de verplichtingen zijn vanuit de wet. Ik geef aan welke stappen er gezet moeten worden om de re-integratie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Dit alles leg ik vast in een helder geschreven rapport.

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek
Hoe ziet dat er uit?

Een goed gesprek

De basis van een goed advies

In een arbeidsdeskundig onderzoek vormt het gesprek met werkgever en werknemer de basis voor het te geven advies. Door het verhaal van twee kanten te horen en indien gewenst ook een driegesprek te voeren, wordt duidelijk wat er speelt tijdens dit specifieke re-integratieproces. Wat gaat goed en waar zitten de knelpunten? Wat is er al gedaan om werknemer weer aan het werk te krijgen en waar liggen wellicht nog mogelijkheden.

 

Een werkplekonderzoek

Hoe wordt er gewerkt?

Om te zien waar de knelpunten zitten in het werk is het van belang om de werkplek te onderzoeken. Welke werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe wordt dat gedaan? Werkt iemand in een afgesloten ruimte of in een kantoortuin, hoe worden de werkzaamheden aan de lopende band verricht, hoe is het gesteld met het omgevingsgeluid, wordt men afgeleid door werkzaamheden van anderen? 
Dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op hoe iemand zijn werk kan uitvoeren.

Een helder rapport

voor werkgever en werknemer

Alle bevindingen van het arbeidsdeskundig onderzoek komen in een overzichtelijke rapportage te staan. In dit rapport wordt beschreven waar de knelpunten liggen en staat mijn advies over de verdere voortgang binnen de re-integratie. Dit kan zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden zodat het eigen werk toch gedaan kan worden maar het advies kan ook een spoor 2 traject zijn, wat betekent dat er gezocht moet worden naar een passende functie buiten de eigen organisatie. 

 

Bij het vormen van mijn advies hou ik rekening met wat de wetgever van werkgever en werknemer vraagt. Het doel is een zo goed mogelijke re-integratie voor werkgever en werknemer waarbij geen kansen op re-integratie gemist worden.

06 341 302 78

©2019 by Rian Crins, Arbeidsdeskundig Advies