Verzuimadvies

Grip op verzuim

Als u als werkgever een of meerdere medewerkers heeft die langdurig ziek zijn, dan kan dat vragen oproepen. Aan welke verplichtingen moet je voldoen? Hoe zit dat nu eigenlijk met die Wet Verbetering Poortwachter? Hoe lang moet het loon doorbetaald worden? Hoe stel je een Plan van Aanpak op. Bij al deze en andere vragen kan ik u adviseren.


Ook zet ik mijn expertise graag in om te kijken hoe het verzuim binnen uw organisatie terug gedrongen kan worden, hoe langdurig verzuim zo veel mogelijk voorkomen kan worden en of er wel optimaal gebruik wordt gemaakt van de regelingen die geboden worden bij zieke medewerkers. Weet u bijvoorbeeld van elke medewerker of hij onder een no-risk polis valt? Als iemand langdurig ziek wordt kan dat financieel een heel verschil maken.

06 341 302 78

©2019 by Rian Crins, Arbeidsdeskundig Advies